59

Akademik Personel 

Fakültemiz bünyesinde görev yapmakta olan 12 Profesör; 5 Doçent; 10 Doktor Öğretim Üyesi; 4 Öğretim Görevlisi, 3 Doktor Araştırma Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Akademik Personelin iletişim bilgileri ve araştırma alanlarına ilgili başlık altında ulaşabilirsiniz. 

Profesörler

Doçentler

Dr Öğr. Üyeleri

Öğretim Görevlileri

Araştırma Görevlileri